Fall 2022 Seminars

Indianapolis, IN

Seven Star Praying Mantis Kung Fu

Sat, Sept 17 – Qin Na
Sun, Sept 18 – Taiji Applications & White Crane Soft Qigong

Boston, MA

YMAA Boston

Sat, Sept 24 – White Crane Qigong
Sun, Sept 25 – Qin Na

Newton, MA

YMAA Wu An

Fri, Sept 30 – Soft & Hard Martial Applications

Andover, MA

Tue, Sept 27 – Basic Principles of Tai Chi Chuan
Sat, Oct 1 – Qigong Grand Circulation
Sun, Oct 2 – Medical/Healing Qigong